Κάτω στα δασιά Διαμαντούλα μ'
κάτω στα δασιά πλατάνια,
στην κρυόβρυση Διαμαντούλα μ' στην κρυόβρυση.

------

Κάθονταν δυο πα... Διαμαντούλα μ'
κάθονταν δυο παληκάρια,
και μια λυγερή Διαμαντούλα μ' και μια λυγερή.

------

Κάθονταν και 'τρω... Διαμαντούλα μ'
κάθονταν και 'τρωγαν και πίναν,
και την ξέταζαν Διαμαντούλα μ' και την ξέταζαν.

------

Διαμαντούλα τι είσαι τέτοια
Διαμαντούλα τι είσαι τέτοια,
τέτοια κίτρινη Διαμαντούλα μ' τέτοια κίτρινη.

------

Μήπως ίσκιος σε Διαμαντούλα μ'
μήπως ίσκιος σε πατάει,
μήπως φάντασμα Διαμαντούλα μ' μήπως φάντασμα.

------

Μήτε ίσκιος με ωρέ λεβέντη
μήτε ίσκιος με πατάει,
μήτε φάντασμα ωρέ λεβέντη μήτε φάντασμα.

------

Με πατάει το πα... ωρέ λεβέντη
με πατάει το παληκάρι,
τα μεσάνυχτα ωρέ λεβέντη τα μεσάνυχτα.