Ωρέ ένας πασάς διαβαί… μωρέ διαβαίνει
κι άλλος έ… κι άλλος έρχεται
στα …α Τρίκαλα πα’αί… μωρέ πα’αίνουν,
μέσ’ τον Κα… μέσ’ τον Κασαμπά.

------

Ωρέ γυρεύουν τους γερό… μωρέ γερόντους
τους Τρικα… τους Τρικαλινούς
γυ… …υρεύουν τους παπά… μωρέ παπάδες,
τ’ Ασπροπό… τ’ Ασπροπόταμου.

------

Γυρεύουν το Δημά… μωρέ Δημάκη,
(ν)απ’ την Κα… (ν)απ’ την Καστανιά
Δη… …ημάκης τρώει και πί… μωρέ και πίνει,
στα ψηλά στα ψηλά (ι)βουνά.