Βάτους κι αγκάθια πάτησα Βασίλω μου,
αμάν αμάν Βασίλω όσο να σ’ αγαπήσω.

------

Και τώρα που σ’ αγάπησα Βασίλω μου,
αμάν αμάν Βασίλω μου λένε να σ’ αφήσω.
ή
{μου λένε να σ’ αφήσω και να σ’ (α)παρατήσω}.

------

Φέτος τ’ αμπέλια χάλασαν Βασίλω μου,
αμάν αμάν Βασίλω και τι κρασί θα πιούμε.