Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του δημοτικού αναψυκτηρίου Ηλιουπόλεως "Δημήτρης Κιντής " (Μνησικλέους & Ύδρας ) τηλ: 210 9943919

To Δ.Σ.