Τηλέφωνο:
6977603382
Άλλες πληροφορίες:

Για θέματα σχετικά με τον δήμο, διαμονή και το κατάστημα στο Παχτούρι επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Παχτουρίου κ. Παναγιώτη Μπόλλη